Mikx|De Boer Legal

Angelsloƫrdijk 29
7822 HK Emmen

Postbus 155
7800 AD Emmen

tel.: 0591-687687
fax: 0591-612176

info@mdbnn.nl

Jeroen Mikx

Arthur de Kok

Mediation

Mediation wordt steeds vaker ingezet om geschillen op te lossen. In veel gevallen vrijwillig, al dan niet op basis van een bepaling in een gesloten overeenkomst. Maar steeds vaker ook min of meer verplicht omdat de rechter bepaalt dat eerst via mediation getracht moet worden een geschil op te lossen.

Mediation is iets heel anders dan bindend advies of arbitrage. Aan mediation nemen partijen vrijwillig deel en zij beslissen zelf over de uitkomst. Uitgangspunt is dat wat aan de mediationtafel wordt besproken vertrouwelijk is. Partijen moeten zich vrij kunnen voelen openlijk te praten.

Het mediationproces is opgebouwd uit verschillende fasen. Deze opbouw is niet willekeurig maar berust op uitkomsten van onderzoek naar hoe mensen met conflicten omgaan en hoe zij geschillen zo effectief mogelijk kunnen oplossen. Betrokkenheid van partijen staat centraal, de mediator is neutraal.

Een mediator hoeft voor het begeleiden van het mediationtraject geen jurist te zijn. Maar dat is wel erg aan te bevelen. Het einde van een mediation wordt altijd gevormd door het opmaken van een vaststellingsovereenkomst, waarin de door beide partijen gedragen oplossingen en afspraken worden neergelegd. Als die vaststellings-overeenkomst niet door een goede jurist wordt opgesteld, zie je vaak dat er achteraf toch weer onduidelijkheid en geschillen ontstaan over die overeenkomst.

Het voordeel van een notaris als mediator is tenslotte dat deze alles kan vastleggen in een notariƫle akte. Indien een van beide partijen dan niet doet wat hij moest doen, bijvoorbeeld de alimentatie niet betaalt, kan de ander zonder tussenkomst van een rechter beslag laten leggen.

De meerwaarde van mediation:

  • de wederzijdse informatie en het vaststellen van feiten gaan sneller;
  • in de overeenkomst kunnen allerlei alternatieven en tussenvormen worden opgenomen die via een gerechtelijke procedure niet mogelijk zijn;
  • de kans op wijzigingsprocedures kan zo goed als uitgesloten worden. In het algemeen wordt een overeenkomst door beide partijen hechter aanvaard, bevestigd en uitgevoerd dan een rechterlijke uitspraak;
  • de emotionele en zakelijk afwikkelingen vinden parallel plaats;
  • door de confrontatie wordt het realiteitsbesef doorgaans vergroot;
  • bij scheidingsmediation kunnen kinderen adequaat in de scheiding worden betrokken en met hun reacties kan rekening worden gehouden;
  • bemiddeling kan kostenbesparend werken. Bovendien kunnen langdurige procedures worden voorkomen;
  • na mediation kunnen partijen meestal nog normaal met elkaar omgaan, hetgeen zeer positief werkt wanneer er gezamenlijke belangen blijven.

Iedereen noemt zich tegenwoordig Mediator. Het is (nog) geen beschermde titel. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te onderstrepen zijn wij toegetreden tot de Mediators federatie Nederland. Het feit dat wij registermediator zijn geeft aan dat onze dienstverlening aan de hoogste eisen voldoet. Meer informatie hierover vindt u op de site van:

Om de kwaliteit van ons werk op hoog niveau te houden zijn wij daarnaast aangesloten bij de volgende organisaties:


 

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op voor een gratis offerte
of voor een gratis informatief gesprek.

 
Stel uw vraag of mededeling in het vak.

Mediation